Poorten van Holler. Een bedrijf met duurzaamheid

Duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Vanaf het allereerste begin heeft een verantwoord en verstandig gebruik van energie, grondstoffen en productiemethoden een centrale rol gespeeld in ons bedrijf.

De beslissingen die we vandaag nemen, zullen de wereld van morgen vormgeven.

Het gebruik van hoogwaardige, duurzame materialen en de verwerking ervan met behulp van milieuvriendelijke, state-of-the-art technologieën garandeert onze doe-het-zelf-productlijnen HOLLER PRO, HOLLER HOME en HOLLER DIY de hoogste kwaliteit en een lange levensduur. Zo nemen we verantwoordelijkheid voor huidige en toekomstige generaties.

De verenigbaarheid van gezin en carrière is een andere grote zorg voor ons. Bovenal willen we vrouwen ondersteunen zodat ze hun carrière kunnen voortzetten na onderbrekingen door kinderopvang. Onze nieuwe bedrijfskleuterschool zal hier een belangrijke bijdrage aan leveren en ook bijdragen aan de bevordering van de balans tussen werk en privéleven van onze medewerkers.

Fabriek II Nieuwbouw/uitbreiding 2021

Europa's modernste schuifheksysteem

Het bouwproject omvat een productie- en productiehal van ca. 10.000 m2. De schuifpoorten worden in het kader van de genetwerkte Industrie 4.0 met behulp van de modernste technologie met behulp van robotondersteunde machines vervaardigd.  

Met behulp van geavanceerde technologieën zal de nieuwe fabriek geavanceerde en klantspecifieke schuifpoortsystemen van aluminium produceren voor de wereldmarkt. De capaciteit van de bestaande fabriek zal met de nieuwe fabriek bijna verdubbeld worden. Dit project wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Ga voor meer informatie over het digibord naar: www.efre.gv.at 


Onze 7 principes van duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid

Fotovoltaïsche
energie

Een krachtig fotovoltaïsch systeem op het dak van de productiehallen gebruikt de kracht van de zon om op een ecologische manier elektriciteit op te wekken en op te slaan voor onze productie.

Gevelvergroening

De groene gevel beschermt onze productiehallen tegen opwarming in de zomer en verlaagt de stookkosten in de winter door de isolerende werking.

bee.svg Created with Sketch.

Bezige bijen

De gevelbegroeiing als "natuurlijk airconditioningsysteem" biedt een waardevolle habitat en een belangrijke voedselbron voor dieren – vooral voor onze hardwerkende bijen. We willen een duurzame bijdrage leveren aan het behoud van de biodiversiteit en de lokale landbouw ondersteunen met meer groen.

E-voertuigen

De elektrische auto's en heftrucks in ons wagenpark zijn niet alleen stil, maar ook emissievrij en zeer efficiënt. Als innovatieve aandrijftechniek zijn elektromotoren een milieuvriendelijk alternatief voor conventionele verbrandingsmotoren.

Afvalwatervrije poedercoating

Onze elektrostatische poedercoating is de grootste in Oostenrijk en een van de meest milieuvriendelijke en economische systemen voor oppervlaktebehandeling ter wereld. Omdat we het proceswater en de spoelingen zonder afvalwater behandelen, wordt het milieu niet vervuild.

Terugwinning van restwarmte en
bio-stadsverwarming

De productiehallen worden zowel verwarmd door restwarmte, die wordt gegenereerd tijdens de thermische processen in de productie, als door klimaatneutrale stadsverwarming, geleverd door de nabijgelegen biowarmtecentrale.

Kinderopvang in het bedrijf

Onze bedrijfskleuterschool stelt ouders in staat om hun kinderen direct op weg naar het werk naar de kleuterschool te brengen, zonder stressvolle omwegen. De uren voor kinderopvang op basis van behoeften vallen samen met de werktijden van moeders en vaders. Het is voor ons bijzonder belangrijk om het met name voor vrouwen gemakkelijker te maken om na de "babypauze" weer aan het werk te gaan. Wij geloven in het leidende principe: als het goed gaat met het gezin, gaat het goed met ons allemaal.

Geschiedenis van Holler Poortes

1992 Oprichting

1992 Ewald Holler richt een eenmanszaak op

1993 Eerste Zaal

In het daaropvolgende jaar van de oprichting werd de eerste hal van het bedrijf gebouwd (stalen hal 250 m2)

1994 Tweede Zaal

In 1993 was het de bedoeling om voor 1994 nog een hal te bouwen met nog eens 450m2 halruimte.

1998 Derde Zaal

Vier jaar later besloot Ewald Holler het bedrijf uit te breiden met nog een hal van 600m2 en zo het bedrijf verder uit te breiden. 

2000 Kantoorgebouw

Rond de millenniumwisseling werd naast de hallen een kantoorgebouw gebouwd met nog eens 280m2 bruikbare ruimte en dus een totale oppervlakte van 1580m2.

2005 Stichting Ltd.

Omzetting van de eenmanszaak in een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Ltd.). 

2009 Afwerkings- en laadhal

In 2009 vond de bouw plaats van een afwerkings- en laadhal met nog eens 2900m2 bruikbare ruimte.

2010 Lashal

10 jaar na de bouw van het eerste kantoorgebouw groeide het bedrijf uit met nog een hal. Daarna volgde de lashal met 1100m2

2011 De grootste poederlakfabriek van Oostenrijk

In 2011 werd de grootste poedercoatingfabriek van Oostenrijk gebouwd, met de bouw van sociale en recreatieruimtes (2100 m2)

2013 Uitbreiding kantoorgebouw

Er werd nog een kantoorgebouw van 120m2 gebouwd.

2014 Uitbreiding

Uitbreiding van de opslagruimte, bouw van een laadbrug voor speciale transporten (1000 m2)

2015

Renovatie stalen hal, aanschaf nieuwe lasrobotinstallatie, bouw showroom (190 m2)

2017 Freescentrum

Bouw van een extra afwerkingshal (1500 m2), bouw van een nieuw freescentrum

2019

Aanschaf van een nieuwe uiterst nauwkeurige lasermachine

2020

Planning van de nieuwe hal in Leitring

2021

 Nieuwe productie- en productiehal met ca. 11.000 m2 extra halruimte

2022

Nieuwe kantoorruimte, kantine en bedrijfscrèche

NEEM CONTACT MET ONS OP

Wij staan tot uw beschikking. Vind de juiste contactpersoon voor Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland, Polen en Frankrijk